FIZJOTERAPIA

STRUKTURALNA PRACA Z CIAŁEM

Strukturalna praca z ciałem jest to holistyczna praca z ciałem, mająca na celu poprawę jego struktury i funkcjonowania w polu grawitacyjnym. Proces terapeutyczny jest całkowicie bezpieczny, opiera się na działaniach na tkankach miękkich i edukacji ruchowej. Pionierką integracji strukturalnej była dr Ida Rolf. Nasze nawyki i wielokrotnie powtarzane ruchy powodują adaptacyjne skrócenie i wydłużenie tkanek, następuje reorganizacja sieci kolagenowej. Po pewnym czasie zaadaptowane tkanki miękkie pomagają utrzymać nawyk. Strukturalna praca z ciałem ma na celu odwrócenie tego schematu.

„Sukcesem integracji strukturalnej jest to kiedy ciało zaczyna pracować poprawnie pozwalając sile grawitacji na swobodny przepływ, wtedy ciało uzdrawia się samoistnie”.

„Kiedy struktura jest odpowiednio zrównoważona, dobra postawa jest naturalna. Człowiek garbi się nie dlatego, iż ma złe przyzwyczajenia, ale dlatego, iż jego struktura nie ułatwia mu utrzymanie prawidłowej postawy”.

(Ida Rolf)

Strukturalna praca z ciałem jest to strategiczny proces, dlatego najlepsze efekty można uzyskać
w systemie około 10-12 spotkań. Terapeuta przed i po terapii dokonuje oceny wizualnej pacjenta (pacjent jest w bieliźnie), następnie planuje sesję na podstawie dostrzeżonych wzorców postawy. Terapeuta pracując nad strukturą ciała pacjenta, wykorzystuje koncepcję taśm anatomicznych (mięśniowo- powięziowych), opracowaną przez Toma Myersa.

STRUKTURALNA PRACA Z CIAŁEM- KORZYŚCI:

• Równowaga strukturalna

• Korekcja wad postawy

• Efektywność funkcjonalna (w czynnościach dnia codziennego i w sporcie)

• Zmniejszenie stresu

• Rozwiązanie problemów bólowych związanych ze złą postawą

• Rozwiązanie problemów emocjonalnych związanych z ciałem

• Dłużej trwające zmiany w porównaniu z masażem klasycznym

STOSOWANE NARZĘDZIA TERAPEUTYCZNE:

Głębokie rozluźnienie mięśniowo- powięziowe, uwalnianie włókien kolagenowych
Wspomagany stretching
Reedukacja ruchowa
Spotkania trwają około 2 godzin.

 

METODA MCKENZIEGO

Metoda McKenziego jest to system diagnostyczno- terapeutyczny oparty na znajomości wzorców objawów oraz analizę zachowania się dolegliwości i mechaniki stawu w wywiadzie i badaniu przedmiotowym. Metodę tę wykorzystuje się do badania, leczenia i profilaktyki przede wszystkim schorzeń związanych z kręgosłupem ale również do leczenia bólów stawów kończyn. Głównymi cechami tej formy leczenia odróżniającymi ją od innych metod jest akcent położony na niezależność pacjenta od terapeuty, kombinacja ćwiczeń oraz interwencja fizjoterapeuty w razie konieczności, zapobieganie nawrotom poprzez edukowanie pacjenta.

KINESIOLOGY TAPING

Plastry wykorzystywane podczas aplikacji grubością, ciężarem oraz rozciągliwością zbliżone są do właściwości skóry. Główną zaletą terapii jest działania przez 24 godziny na dobę oraz wspieranie procesów leczniczych. Kinesiology Taping poprawia propriorecepcję, koryguje ustawienie, stanowi bierną podporę, uśmierza ból. Dzięki plastrom napięcie mięśniowe się normalizuje, poprawia się mikrokrążenie, następuje aktywacja systemu limfatycznego.

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

Masaż tkanek głębokich jest to bardzo skuteczna, niemalże bezbolesna forma pracy z pacjentem. Jest to rodzaj masażu leczniczego, podczas którego uzyskujemy szybki i długotrwały efekt terapeutyczny. Masaż oddziałuje na różne warstwy mięśnio-powięzi, w tym powięź głęboką. Jest precyzyjny 
i prowadzony w wolnym tempie, aby była możliwa fizjologiczna odpowiedź tkanek. Środki poślizgowe używane są w minimalnej ilości.